Incwm Sefydlog

Mae pedair is-gronfa wedi'u cymeradwyo ar gyfer Incwm Sefydlog:

  • Cronfa Credyd Byd-eang
  • Cronfa Bond Llywodraeth Fyd-eang
  • Cronfa Bond Elw Absoliwt
  • Cronfa Credyd Aml-asedau

Manylion i ddilyn pan fydd yr is-gronfeydd wedi eu lansio

Yn ôl