Mae gan Bartneriaethau Pensiwn Cymru gyfanswm asedau gwerth £17.5bn (ar 31 Mawrth 2019). Mae'r buddsoddiadau goddefol (tua £3.3bn) o fewn y gronfa mewn gwirionedd ond fe'u cedwir gan awdurdodau Partneriaeth Pensiwn Cymru ar ffurf polisïau yswiriant. Mae gweddill yr asedau yn cael eu buddsoddi ar hyn o bryd yn yr is-gronfeydd canlynol: