Mae gan Bartneriaethau Pensiwn Cymru gyfanswm asedau gwerth £21.6bn (ar 31 Mawrth 2021). Mae'r buddsoddiadau goddefol (tua £5.2bn) o fewn y gronfa mewn gwirionedd ond fe'u cedwir gan awdurdodau Partneriaeth Pensiwn Cymru ar ffurf polisïau yswiriant. Mae gweddill yr asedau yn cael eu buddsoddi ar hyn o bryd yn yr is-gronfeydd canlynol: